1st Alak: Yarr Chi D...

 • (6 votes, average: 4.00 out of 5)
1st Alak: Yarr chi da nuwar da shpay wale na Raazi??2nd Alak: Mara sa pata lage che da shpay hum nuwar rawozi kho Kedeshe pa tyara ki ba na khkaari
Only For Pakistan


Father To Son: Shara...

 • (6 votes, average: 4.00 out of 5)
Father to Son: Sharam oka che ta Imtehaan ki FAIL shwe, Da de Khowata kor Jenie ta ogora haga pa Class ki “FIRST” raagla awo ta Fail shwe

.

Son: Hum Hagay Jenie ta Ba me katal zaka Khu FAIL shom
Only For Pakistan


Mulla Pa KHUTBAA Ki ...

 • (6 votes, average: 4.00 out of 5)
Mulla Pa KHUTBAA ki wiel: Che Prado Khazo Ma Gorai.. Zaka Che De sara Nazar Kameegi1 Buda Saray Pakay Awaz Oko: Dalla Chi Pa Mung Di Chashmay Wacholay Nu os di Mazala Oka
Only For Pakistan


1 Saray Da Kur Na Ra...

 • (6 votes, average: 4.00 out of 5)
1 Saray Da kur na ra-owato

Khazi ye pe pa sandal Guzaar okoBahir olaar khalko Che okato Nu wai:Da bal Sam hom ra guzaar ka che dwanra Sandals pa Mochi ogandam
Only For Pakistan


Father: Bachiya Ma K...

 • (6 votes, average: 4.00 out of 5)
Father: Bachiya ma Khafa kega, bus sta Pa Qismat ki ba ye FAIL keedal Likhale woSon: Awo Kana Abbu da la Kha da Che tol Kaal me study na wa karay, Ganey tol Mehnat ba mi hasi zaya shawe wo
Only For Pakistan


Father: Bachiya Pape...

 • (6 votes, average: 4.00 out of 5)
Father: Bachiya Paper di Singa oko?Son: Awo Paper ki dasi sawaalona ragale wo che pa hagay za na pohedam, Ma warla hum dasi jawaabona olekhal che pa hagy ba Hago hum na pohegi Inshallah.
Only For Pakistan


1 Saray Munz Kolo Nu...

 • (6 votes, average: 4.00 out of 5)
1 Saray Munz Kolo Nu. Nezde warasara Ye Dost Nast wo.

Dost Ye Bal kas ta way: Yar da der naik saray de, Penza (5) wakht Munz Kai, awo der kha Insaan de.

.

Aga saray yo dam Munz mat ko awo way ye: Warta waya che da Hajj Hum kare
Only For Pakistan


1 Alak Pa Yo College...

 • (6 votes, average: 4.00 out of 5)
1 Alak Pa yo College ke MBA admission dapara FORM dakolo

Haga Alak Pa College Gate ki Chowkidaar Na tapoos oko: Yaar Da College kha day?

.

.

Chowkidaar: awo g der behtreen College day.. Ma hum de College na MBA kareda
Only For Pakistan


Ustaad Pa Class Ki T...

 • (6 votes, average: 4.00 out of 5)
Ustaad pa class ki tapos oko: Pakistan ki Sona Soobay di?1 Alak: 4 Soobay diUstaad: Shabash…. Da der Qabil Student de… kha bachiya os de 4 soobo nomona hum owayaAlak: Mashriq, Magrib, Shumal, Junoob.
Only For Pakistan


Alak: Za Sta Dapara ...

 • (6 votes, average: 4.00 out of 5)
Alak: Za sta Dapara Harsa Prekhaw de sham

Jenie: Mor Awo Plaar??

Alak: Awo

Jenie: Khoraak awo obba

Alak: Awo

Jenie: Malgarii

Alak: Awo

Jenie: Naswaar

Alak: Za khorey Khpal Kaar Kawaa
Only For Pakistan


Mareez: Doctor Sahab...

 • (6 votes, average: 4.00 out of 5)
Mareez: Doctor Sahab! Za che pa khpal Wajood ki pa kam Zay hum Gutta kedam Haga zay me Dard Kai

.

Che Doctor warla Da Tol Jism X-ray Owestaa Nu Pata olageda che sarf da Haga guttay adokay ye maat day
Only For Pakistan


Da 1 Maashom Soonat ...

 • (6 votes, average: 4.00 out of 5)
Da 1 Maashom Soonat wo

Doctor: Bacho Bara ogora Hada da Khaaro daa

.

Maashom: Khaaro Maaro Pa tandar ka, Lande gora Hassi Na chi Da Shez na mi khlaas kay
Only For Pakistan


Saray: Yara Doctor S...

 • (6 votes, average: 4.00 out of 5)
Saray: Yara Doctor Sahab Pa de Plastic Surgery ba Sona Paisay lage?Doctor: 3 LaakhSaray: Awo ka Plastic warla Mung Khpal Raawro Nu bya?
Only For Pakistan


Student Poetry ...

 • (6 votes, average: 4.00 out of 5)
Student PoetryHassi College ta raatlo stari sho

Da kitaabono pa raawro stari shoKhalak Ba waye che Taleen La zi

Mung da Cholo Paa khwaro Stari shoKhalak Mu Pa Kor Ke di Da Taleem Pa Umeed

Mung Akhwa dekhwa awo pa Lufaro Stari Sho
Only For Pakistan


Father To Son: Bache...

 • (6 votes, average: 4.00 out of 5)
Father to Son: Bacheya 1 glaas obba kho raawraSon: Na Daaji Za nasham tlay2nd Son: Daaji da der be-adaba day, warsha Pakhpala raawra
Only For Pakistan