1st Alak: Yarr Chi D...

 • (6 votes, average: 4.00 out of 5)
1st Alak: Yarr chi da nuwar da shpay wale na Raazi??2nd Alak: Mara sa pata lage che da shpay hum nuwar rawozi kho Kedeshe pa tyara ki ba na khkaari
Only For Pakistan


1 Alak Pa Yo College...

 • (6 votes, average: 4.00 out of 5)
1 Alak Pa yo College ke MBA admission dapara FORM dakolo

Haga Alak Pa College Gate ki Chowkidaar Na tapoos oko: Yaar Da College kha day?

.

.

Chowkidaar: awo g der behtreen College day.. Ma hum de College na MBA kareda
Only For Pakistan


Saray: Yara Doctor S...

 • (6 votes, average: 4.00 out of 5)
Saray: Yara Doctor Sahab Pa de Plastic Surgery ba Sona Paisay lage?Doctor: 3 LaakhSaray: Awo ka Plastic warla Mung Khpal Raawro Nu bya?
Only For Pakistan


Charta Chi Zikar Da ...

 • (6 votes, average: 4.00 out of 5)
Charta Chi Zikar Da Sparlo shaway day

Halta Mi Qatal Da Jazbo Shaway day

Zama da Meene Qisa Landa daa da

Che mi Jund Noom Da Hadiso Shaway day

Da Sawe Sawe Rang Chi zama Goray

Daa da Judayi Pa sro Lambo Shaway day

Raasha Lag Zra Zama Ogora Janana

Che Zakhmi Zakhmi Sta Pa Kato Shaway day
Only For Pakistan


1 Sada Kaliwaal Pa C...

 • (6 votes, average: 4.00 out of 5)
1 Sada Kaliwaal Pa cenima ke Film KataloPa Film ki 1 gat Sher Pa Manda manda ra rawaan woKaliwaal che sher okato nu oyaredo, Seat na pasedo awo manda ye kaKhalak warta way: Alaaka ma takhtaa, da kho hasay Film dayKaliwaal: Rora da khu ma ta hum pata da Che da Film day, Khu haga khu zanawar day haga ta sa Pata daa
Only For Pakistan


Pa Ayena Ki Khpal Ta...

 • (6 votes, average: 4.00 out of 5)
Pa Ayena Ki Khpal Tasweer ogoora

Khpal Tandi Ki ZamaTaqdeer ogoora

Da Khapalo Stargo da Dunya Kitaab ki

Ma la Zama da Khoob Tabeer ogoora

Nan Pa Mennat Darta Yo Swaal Koma

Ma La Zama da Yaar Tasweer ogoora

Pa ayeena ke khpal tasweer ogora..
Only For Pakistan


Mulla: Touba Obasai…...

 • (6 votes, average: 4.00 out of 5)
Mulla: Touba Obasai… Nan Saba Pa CABLE dairay Kharabay Channelay Raazi

.

1 Saray warta yo dam wai: Na Jee Zamung Pa TV kho channelay Dere Safa Raazi.. Taso Taar ki bas a masla wi
Only For Pakistan


Father: Bachiya Pape...

 • (6 votes, average: 4.00 out of 5)
Father: Bachiya Paper di Singa oko?Son: Awo Paper ki dasi sawaalona ragale wo che pa hagay za na pohedam, Ma warla hum dasi jawaabona olekhal che pa hagy ba Hago hum na pohegi Inshallah.
Only For Pakistan


Alak: Daaji Ka Imteh...

 • (6 votes, average: 4.00 out of 5)
Alak: Daaji ka imtehaan ki Pass shum Nu mala Ba sa Inaam Rakhay?

.

Plaar: Bachiya Ka Pass Shwe Nu Za ba darla 1 Cycle Akhlam.. Awo ka fail Showe Nu bya ba darla 20 Cycles akhlam Inshallah.

.

Alak: Daaji che fail shum bya 20 Cycles wale??

.

Plaar: Zaka che Bya dar la Da Cycles Dukaan Start Kom
Only For Pakistan


1 Kor Kara Pa Neema ...

 • (6 votes, average: 4.00 out of 5)
1 Kor kara pa Neema Shpa Gal (chor) Ralay

Harsa Ye Ra Tol Kra

Akhir ki 1 Janamaz Patay wo, Haga Ye hum ra-wagestoKor ki 1 Budai Khaza wa.. Haga way: Bachiya da Janamaz kho rata Preda, Pa de za Munz komaGal: Wali Za darta Mosalman Na Khkaram Sa??
Only For Pakistan


Peshawar Ki Bazaar K...

 • (6 votes, average: 4.00 out of 5)
Peshawar ki Bazaar ki 1 Budai Khaza rawana wa

Sa Elaan osho, Nu Budai Tapos oko: Da Elaan Da Sa wo??

.

Yo alak warta hasi Mazak ki owey: Che os Ba Budaiganay Da 20 Kaalo Alakano Sara Wada Kayi

Budai da Khushalai na top ko awo chaga ye kra: “Che Pekhawar Khu Pekhawar Day Kana”
Only For Pakistan


1 Saray Munz Kolo Nu...

 • (6 votes, average: 4.00 out of 5)
1 Saray Munz Kolo Nu. Nezde warasara Ye Dost Nast wo.

Dost Ye Bal kas ta way: Yar da der naik saray de, Penza (5) wakht Munz Kai, awo der kha Insaan de.

.

Aga saray yo dam Munz mat ko awo way ye: Warta waya che da Hajj Hum kare
Only For Pakistan


Teacher: Mung 7 Kail...

 • (6 votes, average: 4.00 out of 5)
Teacher: Mung 7 kailay pa 3 Kasano Singa Barabar Taqseema-walay sho??Student: Usta-jee chi de tolo na JUICE jor ko Nu………
Only For Pakistan


1 Saray PCO Ta Danna...

 • (6 votes, average: 4.00 out of 5)
1 Saray PCO ta danna laray awo Jaib Na ye Mobile rawagesto, Cha ta ye Phone oko, Bya PCO na bahar raleYo Kas ti tapoos oko: Rora che khpal Mobile na de Phone kolo Nu PCO ta sala danna tlay??Saray: Yaar Malgari rata way chi PCO na Phone kawa, Paisay Kame Lagi
Only For Pakistan


Pa Baag Ki Jenie Awo...

 • (6 votes, average: 4.00 out of 5)
Pa Baag Ki Jenie awo Alak Nast woJenie: Ta dona Time na Chup wale Ye?Alak: Mari Naswaar mi Achooli di kana
Only For Pakistan